Copyright © 2014 by "Insoft"   ·   All Rights reserved  ·
Ured ,  Čakovec, Preloška 46 tel: 040 633 507
Metro-ing d.o.o.
40 315 Mursko Središće, Augusta Šenoe 36
Kontakt:     tel:         +385(0)98 96 06 567
             e-mail:  metro-ing
@metro-ing.hr
Ispitivanja:
- sustava plinodetekcije
- ispravnosti hidrantske mreže
- ispravnosti vatrodojavnog sustava
- ispravnosti sprinkler instalacije
- ispravnosti drencher instalacije
- ispravnosti halonske instalacije
- ispravnosti uredaja za odvod dima i topline
- zaštite od statickog elektriciteta

Osposobljavanja zaposlenih:

- radnika za pružanje preventivnih mjera zaštite od požara i tehnološke eksplozije

Izrada opcih akata iz podrucja ZOP

- pravilnika zaštite od požara
- procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
- plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije
- opceg akta o zaštiti od požara
Zaštita od požara