Copyright © 2014 by "Insoft"   ·   All Rights reserved  ·
Ured ,  Čakovec, Preloška 46 tel: 040 633 507
Metro-ing d.o.o.
40 315 Mursko Središće, Augusta Šenoe 36
Kontakt:     tel:         +385(0)98 96 06 567
             e-mail:  metro-ing
@metro-ing.hr
Stručna usluga izrade dokumentacije, vođenja propisanih evidencija te savjetovanja prema slijedećim Zakonima i njihovim pripadajućim podzakonskim aktima:

- ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA,
- ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM,
- ZAKON O ZAŠTITI ZRAKA,
- ZAKON O VODAMA.


Ove usluge u zaštiti okoliša uključuju posebno:

- izradu PLANA GOSPODARENJA OTPADOM,
- izradu prijava za REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA,
- vođenje OČEVIDNIKA O NASTANKU I TIJEKU OTPADA,
- izradu IZVJEŠĆA i vođenje OČEVIDNIKA za posebne kategorije otpada (ambalažni otpad,       otpadna ulja, električni i elektronički otpad, gume, baterije i akumulatori, otpadna vozila),
- savjetovanje o propisnom skladištenju i postupanju s otpadom,
- pripremu dokumentacije za ishođenje VODOPRAVNE DOZVOLE,
- vođenje propisanih evidencija,
- savjetovanje sa ciljem racionalizacije poslovanja vezano za segment zaštite okoliša,
- podršku pri inspekcijskom nadzoru.

Stručni poslovi u zaštiti okoliša