Copyright © 2014 by "Insoft"   ·   All Rights reserved  ·
Ured ,  Čakovec, Preloška 46 tel: 040 633 507
Metro-ing d.o.o.
40 315 Mursko Središće, Augusta Šenoe 36
Kontakt:     tel:         +385(0)98 96 06 567
             e-mail:  metro-ing
@metro-ing.hr
Poslove zaštite na radu obavljamo temeljm Ovlaštenja ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova zaštite na radu: Klasa UP/I-115-01/09-04/08 Urbroj: 526-08-03/2-09-4 od 09. listopada 2009. godine


Poslove zaštite od požara obavljamo temeljem Ovlaštenja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Službe za vatrogastvo Klasa UP/I-034-01/09-01/38 Urbroj: 543-01-07-01-09-4 od 14. prosinca 2009. godine


Poslove energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrada sa jednostavnim i složenim tehničkim sustavom obavljamo temeljem Ovlaštenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa UP/I-360-02/14-18/940 Urbroj: 531-04-2-14-2 od 05. studenog 2014. godine

Poslove energetskog certificiranja i energetskog pregleda ostalih građevina u dijelu koji se odnosi na elektrotehnički dio tehničkog sustava i sustave automatskog reguliranja i upravljanja, te energetskog pregleda jevne rasvjete obavljamo temeljem Ovlaštenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenjaKlasa UP/I-360-02/14-18/940 Urbroj: 531-04-2-14-3 od 05. studenog 2014. godine

Poslove izrade elaborata zaštite od požara obavljamo temeljem Ovlaštenja


Poslove koordinatora I i II obavljamo na temelju rješenja Ministarstva, gospodarstva i poduzetništva
Klasa: UP/I-133-01/09-01/394, Urbroj: 526-08-03/2-09-2 od 20. listopada 2009.
Ovlaštenja