Copyright © 2014 by "Insoft"   ·   All Rights reserved  ·
Ured ,  Čakovec, Preloška 46 tel: 040 633 507
Metro-ing d.o.o.
40 315 Mursko Središće, Augusta Šenoe 36
Kontakt:     tel:         +385(0)98 96 06 567
             e-mail:  metro-ing
@metro-ing.hr
U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili
pokretnim gradilištima i Pravilnika o uvjetima i strucnim znanjima za imenovanje koordinatora za
zaštitu na radu te polaganju strucnog ispita, obavljamo poslove koordinacije:

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta - koordinator I:

-koordinacija primjene nacela zaštite na radu u fazi izrade projekta;
-izrada plana izvodenja radova;
-izrada elaborata zaštite na radu.

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvodenja radova - koordinator II:

-koordinacija izvodenje odgovarajucih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge
osobe dosljedno primjenjuju nacela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom
izvodenja radova;
-uskladivanje plana izvodenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu;
-osiguranje suradnje i uzajamnog izvješcivanje svih izvodaca radova i njihovih predstavnika;
-provjeravanje provode li se radni postupci na siguran nacin i uskladivanje propisanih
aktivnosti
Koordinator I i II