Copyright © 2014 by "Insoft"   ·   All Rights reserved  ·
Ured ,  Čakovec, Preloška 46 tel: 040 633 507
Metro-ing d.o.o.
40 315 Mursko Središće, Augusta Šenoe 36
Kontakt:     tel:         +385(0)98 96 06 567
             e-mail:  metro-ing
@metro-ing.hr
Izrađujemo, ovisno o vrsti građevine:

- elaborate zaštite od požara sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od požara, Narodne novine br. 92/10,  prema kojem slijedi da se elaborat zaštite od požara izrađuje za građevine skupine 2, odnosno zahtjevne građevine, te da ga izrađuje i ovjerava svojim potpisom i žigom osoba ovlaštena za izradu elaborata zaštite od požara, kojoj ovlaštenje daje i oduzima ministar Ministarstva unutarnjih poslova, sukladno Pravilniku o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara, Narodne novine br. 141/11,

- elaborate zaštite na radu sukladno članku 93. Zakona o zaštiti na radu, Narodne novine br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09, prema kojem slijedi da je projektant pri projektiranju građevina namijenjenih za rad obvezan u glavnom projektu primijeniti odgovarajuće propise zaštite na radu, da je investitor ili projektant obvezan uz glavni projekt dostaviti elaborat zaštite na radu koji obuhvaća i razrađuje način primjene propisa zaštite na radu u glavnom projektu te da investitor mora imenovati koordinatora(e) zaštite na radu tijekom izrade projekta,
- druge elaborate ako su podaci iz tih elaborata poslužili za izradu glavnog projekta.

Elaborati nisu sastavni dijelovi glavnog projekta prilažu se zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole u jednom primjerku, odvojeno od glavnog projekta.
Elaborati zaštite od požara i zaštite na radu